خرید ممبر تلگرام – خرید ممبر واقعی ممبر پاپ آپخرید ممبر کانال تلگرام خرید ممبر گروه

به تلگرام ممبر خوش آمدید

خرید ممبر

پیشنهاد ویژه تلگرام ممبر لطفا کلیک کنید

 

تبلیغات نوتیفیکیشن و افزایش ممبر واقعی کانال و گروه تلگرام صد در صد تضمینی1000 ممبر واقعی

40هزار تومان
40هزار تومان
 • 1000 ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 60 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

2000 ممبر واقعی

80هزار تومان
80هزار تومان
 • 2000 هزار ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 70 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

3000 ممبر واقعی

120هزار تومان
120هزار تومان
 • 3000 هزار ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 60 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

5000 ممبر واقعی

200هزار تومان
200هزار تومان
 • 5000 هزار ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 60 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

8000 ممبر واقعی

320هزار تومان
320هزار تومان
 • 8000 هزار ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 60 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

10000 ممبر واقعی

400هزار تومان
400هزار تومان
 • 10000 هزار ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 60 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

15000 ممبر واقعی

600هزار تومان
600هزار تومان
 • 15000 هزار ممبر
  همراه مقداری ممبر واقعی هدیه
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 60 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

500 ممبر

25هزار تومان
25هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

1000 ممبر

45هزار تو مان
45هزار تو مان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

2000 ممبر

80هزار تومان
80هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

3000 هزار ممبر

120هزار تومان
120هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

4000 هزار ممبر

150هزار تومان
150هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

5000 هزار ممبر

170هزار تومان
170هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

10000 هزار ممبر

300هزار تومان
300هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

500 فالوور

15هزار تومان
15هزار تومان
 • فالوور های ایرانی
  آمار آنفالو کردن خیلی کم
  جهت نمایش آمار بالای فالو پیج شما و لایک و کامنت خیلی کم است
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

1000 فالوور

26هزار تومان
26هزار تومان
 • فالوور های ایرانی
  آمار آنفالو کردن خیلی کم
  جهت نمایش آمار بالای فالو پیج شما و لایک و کامنت خیلی کم است
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

2000 فالوور

48هزار تومان
48هزار تومان
 • فالوور های ایرانی
  آمار آنفالو کردن خیلی کم
  جهت نمایش آمار بالای فالو پیج شما و لایک و کامنت خیلی کم است
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

5000 فالوور

110هزار تومان
110هزار تومان
 • فالوور های ایرانی
  آمار آنفالو کردن خیلی کم
  جهت نمایش آمار بالای فالو پیج شما و لایک و کامنت خیلی کم است
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

10000 فالوور

200هزار تومان
200هزار تومان
 • فالوور های ایرانی
  آمار آنفالو کردن خیلی کم
  جهت نمایش آمار بالای فالو پیج شما و لایک و کامنت خیلی کم است
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

5000 لایک

50هزار تومان
50هزار تومان
 • لایک های ایرانی
  جهت نمایش آمار بالای لایک پیج شما و فعالیت دیگری ندارند
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

10000 لایک

100هزار تومان
100هزار تومان
 • لایک های ایرانی
  جهت نمایش آمار بالای لایک پیج شما و فعالیت دیگری ندارند
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

1000 ممبر پاپ آپ

90هزار تومان
90هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 40 تا 80 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت
  پس از ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید

2000 هزار ممبر پاپ آپ

180هزار تومان
180هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 40 تا 80 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت
  پس از ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید

3000 هزار ممبر پاپ آپ

270هزار تومان
270هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 40 تا 80 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت
  پس از ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید

4000 هزار ممبر پاپ آپ

360هزار تومان
360هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 40 تا 80 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت
  پس از ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید

5000 هزار ممبر پاپ آپ

450هزار تومان
450هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 40 تا 80 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت
  پس از ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید

10000 ممبر پاپ آپ

900هزار تومان
900هزار تومان
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 40 تا 80 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت
  پس از ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید

30 هزار ارسال

50هزار تومان
50هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

50 هزار ارسال

90هزار تومان
90هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

100 هزار ارسال

180هزار تومان
180هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

200 هزار ارسال

350هزار تومان
350هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

500 هزار ارسال

800هزار تومان
800هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

1 میلیون ارسال

1.500هزار تومان
1.500هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

2 میلیون ارسال

2.500هزار تومان
2.500هزار تومان
 • مخصوص کانال
  مخصوص سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت


تلگرام ممبر این امکان را به مدیران کانال داده است که ممبر های خود را به میزان دلخاه از ما تهیه کنند
مشاوره تلگرامی

آخرین نوشته ها


2

آموزش حذف اکانت تلگرام

آموزش حذف اکانت تلگرام ابتدا وارد سایت تلگرام شده و از طریق وب سایت اقدام به حذف حساب کاربری (اکانت) تلگرام خود کنید. www.telegram.org مراحل حذف اکانت تلگرام Delete Telegram account یک مسیر ششبیشتر...
By : MR.Sajjad | تیر ۲۲, ۱۳۹۶
0

ترفند مخفی تلگرام

ترفند مخفی تلگرام خرید ممبر تلگرام سادگی، سرعت بالا، امکانات منحصربه‌فردی همچون ربات‌های تلگرامی و کانال‌های اختصاصی، و همچنین فیلترشدن برخی اپلیکیشن‌های مشابه همچون وی‌چت و وایبر در ایران باعث شده تلگرامبیشتر...
By : MR.Sajjad | اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
0

تماس صوتی تلگرام

تماس صوتی تلگرام خرید ممبر تلگرام تماس صوتی تلگرام برای ابرانی ها فعال شد تماس صوتی تلگرام در صورتی برای شما فعال می شود که یکی از کاربران خارجی یا کسانی کهبیشتر...
By : MR.Sajjad | فروردین ۲۵, ۱۳۹۶