در واقع اشخاصی هستند که فقط برای امتیاز عضو کانال شما میشوند وهیچ فعالیتی و بازدیدی ندارند و جهت نمایش ممبر بالاب کانال شما کارایی دارد – در این روش بازدید پایین است و ریزش هم بسیار پایین میباشد

این روش برای بهتر دیده شدن کانال های هست و پیشنهاد بنده برای کانال های تازه تاسیس هست که تعداد افراد زیادی برای کانال خود احتیاج دارند صرفا جهت دبده شدن ممبر فراوان کانال

در تلگرام به معنی کاربران تلگرامی هستند که هیچ فعالیتی ندارند و فقط یک اکانت و پروفایل هستند. این اعضا بجز در زمان اضافه شدن به کانال شما دیگرهیچ وقت هیچ پستی را بازدید نخواهند کرد. ماهیت این اعضا درواقع تفاوتی با ممبر واقعی ندارد،  و توسط یک نرم افزار عضو کانال یا گروه می شوند. به این شکل این برنامه تلگرام این ممبرها رو باز کرده، آنها را عضو کانال می کند و پس از بازدید از چندین پست به سراغ اکانت و شماره بعدی میرود. البته این کار با سرعت بالای انجام می گردد..

دلیل استفاده از این ممبرها چیست؟

  • بالا بردن اعتبار کانال
  • بالابردن اعضای کانال بصورت مجازی با قیمت پایین
  • بدون ریزش اعضا(مگر توسط خوده تلگرام)
  • بالا رفتن سرعت پیشرفت کانال
  • بازدید از چند پست آخر در زمان ورود اعضای مجازی